•            

مجله

اخبار فناوری

ساخت ماسک مسی در ژاپن

نوآوری در تولید - 1399/7/21 19:33:59 - توسط
مدیر سیستم

پارچه های فنی جمع آوری آب از مه (فاگ کالکتور)

نوآوری در تولید - 1399/7/21 19:17:40 - توسط
مدیر سیستم