ضدکف غیرسیلیکونی s200

تاریخ انقضا شش ماه پس از تولید
ضدکف غیرسیلیکونی s200به عنوان مواد کمکی تکمیل وچاپ مورد رضایت وتایید بوده وبرپایه آب قابل مصرف می باشد .
افزودن این محصول در هنگام تولید از اختلاط و بسته بندی و آسیاب از ایجاد کف جلوگیری می نماید.

استعلام قیمت

فروش توسط
( 0 / 5 )
تهران, ایران

7روز ضمانت برگشت پول