خط کامل سوزن زن

مستقر در خارج از کشور با مشخصات زیر:

One x Fehrer finishing needle loom
Type: NL12/R Width: 2600mm YOC: 1987 EL: 380/3/50
double board, upstroke, max stroke frequency 1200/minute, needle density 6000 needles/lm.

استعلام قیمت

فروش توسط

7روز ضمانت برگشت پول