خط کامل سوزن زن

مستقر در خارج از کشور با مشخصات زیر:

One x Fehrer finishing needle loom
Type: NL 12
Width: 2600mm
YOC: 1987
EL: 380/3/50
double board, downstroke, max stroke frequency 1200/minute, needle density 6000 needles/lm.

استعلام قیمت

فروش توسط

7روز ضمانت برگشت پول