کمپرسور هوای فشرده برند گلوبال

دو دستگاه کمپرسور هوای فشرده نو فقط نصب شده

2021 Model TOTAL 2 SET COMPRESSOR 165 KW
-1 set 90 kw
-1 set 75 kw air compressor
2000 liter air tank
Dryer 16 bar

مشخصات دستگاه اول طبق پلاک
Compressor 1 : 90 kW
Pressure: 7 bar
Capacity: 16.4 cubic meter

مشخصات دستگاه دوم طبق پلاک
Compressor 2 : 75 kW
Pressure : 7 bar
Capacity: 13 cubic meter

استعلام قیمت

فروش توسط

7روز ضمانت برگشت پول