مجله بازار نساجی ایران

نساجان بازار نساجی ایران  

اگر نساج هستید و تمایل دارید در بازار نساجی ایران فعالیت داشته باشید اینجا را کلیک نمایید  

سابقه فعالیت:  

اخبار، آموزش و اطلاع رسانی

معرفی ارقام الیاف بلند پنبه در ایران

آشنایی با انواع ریسندگی

عملیات مرسریزاسیون پنبه

پنبه چیست؟