رنگرزی پارچه های راکتیو

رنگرزی پارچه های راکتیو با هفت دستگاه جت برازولی با تولید روزانه شش تن در عرض های مختلف پارچه های تریکو و تاری پودی صورت میگیرد

استعلام قیمت

فروش توسط
( 0 / 5 )
اردبيل, ایران

7روز ضمانت برگشت پول