رنگرزی پارچه های پنبه

رنگرزی پارچه های پنبه با هفت دستگاه جت برازولی با تولید روزانه شش تن در عرض های مختلف تریکو و تاری پودی صورت میگیرد.

استعلام قیمت

فروش توسط
( 0 / 5 )
اردبيل, ایران

7روز ضمانت برگشت پول