خط کامل سوزن زن

مستقر در خارج از کشور با مشخصات زیر:

One x Dilo finishing needle loom
Type: OUG-II SX 35
Width: 3500mm
YOC: 1998
EL: 380/3/50
4 boards (200 mm) needling from top and bottom, opposing beams, stroke frequency max 1600 strokes/min, stroke 60 mm, with automatic lubrication, pressure control, temperature control and lubricant discharge, 18,000 needles/lm, including CBF.

استعلام قیمت

فروش توسط

7روز ضمانت برگشت پول