نفوذ ذهنده

Wetting agent
جهت افزایش کارایی تمام مواد تکمیلی و تعاونی و افزایش فوق العاده خاصیت آبدوستی الیاف و پارچه
ماهیت یونی نانیونیک

استعلام قیمت

فروش توسط

7روز ضمانت برگشت پول