درایر جذبی

200 m Bar - بلوئر دار
LowPressure Desiccont Dryer
With 2 Blower (Side Chanl)
ویزه حذف رطوبت هوای محیط با درصد زیر 2%
dew point -20

استعلام قیمت

فروش توسط

7روز ضمانت برگشت پول