کانال گفتگوی زنده تیم فروش بازار نساجی ایران

در حال حاضر هیچ رتبه ای برای این کانال وجود ندارد.

تیم

محمد حسن زاده
مدیر سیستم
مدیر سیستم