مجله بازار نساجی ایران

نساجان بازار نساجی ایران  

اگر نساج هستید و تمایل دارید در بازار نساجی ایران فعالیت داشته باشید اینجا را کلیک نمایید  

سابقه فعالیت:  

اخبار، آموزش و اطلاع رسانی

آشنایی با ساختار پارچه های تاری پودی

آشنایی با خواص مکانیکی پارچه تاری پودی

آشنایی با انواع دسته بندی در پارچه