خواص مکانیکی پارچه های تاری پودی به پارامترهای مختلفی از جمله نوع لیف، نوع و نمره نخ های تار و پود، تراکم نخ ها و نوع بافت پارچه بستگی دارد. پارچه های تاری پودی در جهت تار و پود از بالاترین استحکام کششی برخوردار بوده در حالیکه در حالت مورب دارای خواص مکانیکی ضعیف تر، الاستیسیته بالاتر و مقاومت برشی پایین تری هستند. به منظور بهبود خواص مکانیکی از پارچه های تاری پودی سه محوری Triaxial woven structure استفاده شده که برای تولید آنها از سه دسته نخ استفاده می شود که شامل یک دسته نخ های پود و دو دسته نخ های تار می باشند. این پارچه های از طریق در هم قرار گرفتن نخ های تار با زاویه 60 درجه ساخته شده بطوری که ساختار نسبتا باز با مرکزی لوزی شکل در آنها ایجاد می شود با اصلاح پارچه سه محوری اولیه بافت سبد Basket بدست آمده که دارای ساختاری متراکم تر با خصوصیات متفاوت می باشد.

 

 

پارچه های سه محوری دارای تراکم 3 تا 8 نخ در سانتی متر بوده و به دلیل آرایش خاصشان نمی توانند به تراکم های بالاتر دست یابند. افزایش نیاز کاربردهای فنی به پارچه های جدید که دارای خواص مکانیکی بالایی بوده منجر به توسعه پارچه های چهار محوری شد که از درهم قرار گرفتن چهار دسته نخ با زاویه 45 درجه ساخته می شوند.

 

پارچه های سه محوری دارای خواص مکانیکی استثنایی در جهت های مختلف می باشند. از آنجایی که که بافت رفتگی در ساختار پارچه ثابت شده اند بنابراین مقاومت برشی بالایی نیز از خود نشان میدهند. پارچه های تاری پودی مرسوم  و سه محوری در زیر مجموعه پارچه های دو بعدی  Fabrics 2D قرار گرفته که در صنعت مواد کامپوزیتی به کار برده می شوند.

 

به منظور حصول خواص مکانیکی بالا در جهت های x,y,z در تولید منسوجات فنی می توان از پارچه های سه بعدی بهره برد که دارای ساختارهای نسبتا انعطاف پذیری می باشند. برای تولید مواد کامپوزیتی سه بعدی که دارای استحکام بالا بوده لازم است که تا حد امکان از برش، دوخت و وصله زدن خودداری شود که می توان با استفاده از پارچه های سه بعدی به این هدف نایل شد.

 

مرجع تخصص صنایع نساجی ایران (TEXTILEDB)