توزیع یکی از اجزای آمیخته بازاریابی است که در ساده ترین حالت آن وظیفه انتقال محصول از محل تولید به محل خرید مشتری را بعهده دارد. بعبارت دیگر مهمترین وظیفه مدیریت توزیع این است که کالا را در زمان و مکان مناسب در دسترس مشتریان بالقوه قرار دهد .

کانال توزیع نيز مجموعه ای از سازمانها و افراد وابسته است که کالا یا خدمت مورد نظر را در دسترس مشتریان نهایی قرار می دهد. کانال توزیع، تولیدکننده و مشتریان کالا را به یکدیگر متصل می کند.

نقش بازار نساجی ایران

بازار نساجی ایران بعنوان یک کانال توزیع آنلاین علاوه بر فراهم آوردن شرایط انتقال کالا از تولیدکننده به مصرف کننده، صرفه جویی در زمان، متصل کردن مالکان کالا و مشتریان، وظایف مهم دیگری نیز بعهده دارد. مهمترین این وظایف عبارتند از:

-  فراهم آوردن بستری مناسب جهت جمع آوری اطلاعات لازم از منابعی مانند مشتریان بالقوه و کنونی، شرکت های رقیب و سایر عوامل و نیروهای فعال در محیط بازار؛

-  تهیه و پخش و نشر اطلاعات ترغیب کننده (تبلیغات) درباره کالا؛

-  مذاکره با مشتریان بمنظور افزایش انگیزه های لازم خرید در آنها؛

-  حصول توافق در مورد شرایط خرید و انتقال تملک و مالکیت دارایی ها؛

-  سفارش گرفتن از مشتریان عمده و سفارش دادن به شرکت های تولیدکننده؛

-  برگزاری مناقصه و مزایده در صورت درخواست توزیع کنندگان.

کلاریکو - متن - تصویر